Pogoji spletne trgovine

I. Splošno
Spletna stran www.firstin.hr je v lasti podjetja AP Solutions d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 1, OIB:11251672772.
 
Vsako gradivo na spletni strani www.firstin.hr je izključna intelektualna lastnina podjetja AP Solutions d.o.o., ki se lahko uporablja samo z izrecnim soglasjem imetnikov avtorskih pravic ter imetnikov pravic iz blagovne znamke in/ali modela. Podjetje AP Solutions d.o.o. omogoča uporabo storitev in vsebine spletne strani www.firstin.hr v skladu s Splošnimi pogoji nakupa.
 
Ti Splošni prodajni pogoji so del obveznosti prodajalca po Zakonu o varstvu potrošnikov, njihov namen pa je zagotoviti, da je Kupec pred sklenitvijo pogodbe na daljavo na jasen in razumljiv način obveščen o številnih okoliščinah, ki so pomembne za sklenitev, izpolnitev in prenehanje pogodbe, v skladu z zakonskimi pravili.
Izraz Prodajalec se zato nanaša na družbo AP Solutions d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 1, OIB:11251672772, MBS: 040394278, M: 385915740866, info@firstintheraw.com W: www.firstin.hr
 
Izraz kupec se nanaša tudi na: tradicionalnega potrošnika: fizična oseba, ki zunaj kakršne koli dejavnosti naroča in plačuje vsak izdelek preko storitev spletne trgovine, ki se nahajajo na spletni strani Prodajalca, ter tudi na samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo poslovno dejavnost, varovano z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, samo če kupujejo proizvode, ki niso povezani z njihovo poslovno dejavnostjo, ter na vse druge stranke, kot so pravne osebe.
 
Prodajalec deluje v svojem imenu s prodajo prek spletne strani www.firstin.hr.
 
Splošni prodajni pogoji so del pogodbe, sklenjene na daljavo, skupaj s specifikacijami in ceno (cenami) kupljenega izdelka, in pred potrditvijo naročila za nakup določenega izdelka bo moral kupec sprejeti/izjaviti, da se strinja z njimi. Po potrditvi naročila bodo Splošni prodajni pogoji dostavljeni  Kupcu kot vsebina elektronskega sporočila, kot potrdilo, da je bila pogodba sklenjena. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne prodajne pogoje. Navedene spremembe začnejo veljati ob objavi na Prodajalčevi spletni strani.
Ko Kupec potrdi in izvrši naročilo, je pogodba sklenjena in Prodajalec takoj po elektronski pošti obvesti Kupca, da je bila pogodba sklenjena.
 
Veljavna pogodba zahteva, da je Kupec oseba s polno pravno sposobnostjo.
 
Kupec je odgovoren za verodostojnost informacij, vnesenih ob registraciji.
 
Splošni nakupovalni pogoji so razdeljeni na spodaj razvrščene kategorije/informacije.
 
Dostop do internetne strani www.firstin.hr včasih ni na voljo zaradi del, vzdrževanja ali uvedbe novih vsebin ter v primeru nepredvidenih okoliščin, na katere prodajalec ne more vplivati in ki jih bo poskušal čim prej odpraviti.
 
II. Glavne značilnosti izdelkov
Glavne značilnosti izdelkov: izdelki so prikazani opisno in s fotografijami, podatki izhajajo iz baze podatkov AP Solutions d.o.o.
 
Fotografije izdelkov so ponazoritvene narave in morda ne ustrezajo vedno vsem podrobnostim izdelkov, ki so predmet naročila. Prodajalec poudarja, da ni nujno, da vizualna podoba izdelka, prikazanega na fotografiji, dejansko ustreza videzu izdelka, odvisna je od računalniškega ekrana kupca, ali zaslona na telefonu, itd. V primeru zgoraj navedenega razhajanja med izdelkom, prikazanim na fotografiji, in dostavljenim izdelkom ne gre za napako izdelka.
Informacije o izdelku (opis izdelka, cena itd.), prikazane na spletni strani www.firstin.hr so lahko izpostavljene napakam pri delovanju aplikacije, drugim tehničnim nepravilnostim, tipografskim napakam itd. V primeru očitnih napak ali nepravilnosti glede podatkov o izdelku, prikazanih na www.firstin.hr, si prodajalec pridržuje pravico, da enostransko odstopi od pogodbe.
 
Naročilo je lahko predano samo za izdelke kateri so označeni da so na voljo. V primeru velikega števila naročil, oddanih hkrati na spletnem naslovu www.firstin.hr, se lahko zgodi, da informacije o razpoložljivosti izdelka niso enakovredne informacijam v skladišču Prodajalca.
 
Če naročenih izdelkov ni na voljo v skladišču, Prodajalec obvesti kupca, da proizvod trenutno ni na voljo, o terminu v katerem bo izdelek dostopen, ter Kupcu ponudi možnost nakupa alternativnega izdelka na www.firstin.hr.
 
III. Cena izdelka
Cene na spletni strani www.firstin.hr so izražene v HRK in EUR. Stroški DDV so vključeni v ceno izdelka. Stroški dostave niso vključeni v cene izdelkov. Cena dostave je odvisna od višine zneska nakupa in je določena u Spolšnih pogojih nakupa.
 
Pred potrditvijo naročila se ločeno prikažejo cene izdelkov, dostava (če se zaračunava), cena z DDV in končna cena, tako da ima Kupac pregled nad končno ceno, ki jo plača za naročene izdekle.
V primeru plačila preko e-bankarstva stroški medbančne transakcije niso vključeni v ceno.
 
IV. Stroški dostave
 
Cena dostave je razdeljena v dva razreda:
- vrednost naročila do 300 HRK – 36,25 HRK, doplačilo za dostavo na otoke: 43,75 HRK
- vrednost naročila nad 300 HRK – brezplačna dostava
Opomba: cene dostave veljajo samo za dostavo na ozemlju Hrvaške.

Čas dostave: od 3 do 5 delovnih dni.
V primeru, da naročilo ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga kupec navedel pri prijavi naročila, kupec plača stroške ponovne dostave na isti ali drug naslov.
 
Dostava v Slovenijo
Naročeni proizvodi se dostavijo na celotno ozemlje Slovenije. Dostava poteka prek storitve dostave DPD Croatia d.o.o.
Cena je razdeljena v dva razreda:
- vrednost naročila do 40 EUR – dostavna cena: 10,00 EUR
- vrednost naročila nad 40 EUR – brezplačna dostava
 
V. Stroški uporabe sredstev za komuniciranje na daljavo
Prodajalec nima dodatnih stroškov zaradi sredstev za komuniciranje na daljavo.

VI. Plačilni roki, pogoji za dostavo izdelkov, čas dostave
 
Izdelki se naročijo z izbiro, uporabo menije in izpolnjevanjem elektronskega obrazca. Stranka lahko naroči in kupi izdelek kot registrirani ali neregistrirani uporabnik. Šteje se, da je bil izdelek naročen, ko je stranka prestala celoten postopek naročanja.
Plačila sprejemamo s splošnim računom, e-bančništvom in PayPal med pripravo kartičnega plačila (maestro, MasterCard, Visa, Premium Visa, Diners, Discover)
Pri plačilih s splošnim plačilom in e-bančništvom je treba plačilo izvesti najpozneje do roka, navedenega v elektronskem sporočilu, ki potrjuje, da je bila pogodba sklenjena.
Če kupec ni obveščen, da je bila pogodba sklenjena po koncu postopka naročanja, se predlaga, da se preveri:
 
Sporočilo v mapi Junk/Spam
Če je poštni predal popoln
 
V primeru, da plačilo ni opravljeno v tem roku, prodajalec prav tako izvede plačilo na poznejši datum z dobavo kupljenih proizvodov in, če iz utemeljenih razlogov ne more dostaviti, enostransko odstopi od pogodbe in se ji povrne.
Če je plačilo pravilno izvedeno in vidno na računu Prodajalca, prodajalec nadaljuje dobavo naročenega blaga. Račun za naročilo se dostavi v pošiljki skupaj z blagom.
Naročeni proizvodi se dostavijo na celotno ozemlje Republike Hrvaške in Slovenije. Dostava poteka prek storitve dostave DPD Croatia d.o.o.
 
Paketi so skrbno pakirani, dostavna dela pa izpolnjujejo vsa pričakovanja. Paketi potujejo od 3 do 5 delovnih dni.
 
Dostava se opravi najpozneje 15 delovnih dni po vidnem plačilu na Prodajalčevem računu. Če postane dobava izbranega proizvoda nemogoča, ker proizvod ni več na voljo, mora Prodajalec o tem takoj obvestiti kupca, podjetje Kupac pa ima pravico, da prekine pogodbo in zahteva povračilo ali se strinja s poznejšim rokom dobave. Kupac lahko pričakuje povračilo na svoj račun v treh delovnih dneh. Vsi naročeni predmeti naj bi bili dostavljeni v enem paketu. Če zaradi stanja zalog to ni mogoče, prodajalec obdrži pravico do dobave v več kot eni pošiljki.
Dostava se opravi v skladu s pogoji storitve dostave in se šteje, da je bila opravljena v trenutku, ko je proizvod predan storitvi dostave.
 
Vsa naročila, prejeta v delovnih dneh do 12.00, bodo obdelana istega dne, tako da se v večini primerov naročeno blago izroči dostavni službi istega dne. Naročila po 12.00 v delovnih dneh (razen petkov) se izdajo naslednji dan, naročila ob petkih po 12.00 pa se predložijo ob ponedeljkih. Naročila, prejeta ob sobotah in nedeljah, se prav tako obravnavajo ob ponedeljkih. Ko je blago predano dostavni službi, se številka pošiljke pošlje na prejemnikov elektronski naslov, da se lahko njegov status preveri na naslovu storitve dostave. Na žalost Prodajalec ne more vplivati na nadaljnjo hitrost dostave in morebitne zaplete, povezane z dejansko dostavo s kurirsko službo. Kupac za vsako pošiljko potrdi in podpiše dobavnico ob prejemu pošiljke.
 
Prodajalec pošlje blago na otoke prek DPD Croatia d.o.o.
Hrvaška pošta si pridržuje pravico do spremembe „parlamenta dostave na otoke in manjše kraje“ brez predhodnega obvestila v primeru tehničnih težav ali višje sile.
 
Če družba Kupac naroči blago in ga zavrne, ima prodajalec pravico, da od plačane cene zadrži znesek, ki je enak stroškom dostave in drugim stroškom obdelave, s seznama stroškov dostave.
 
Roki za dostavo se ne štejejo:
 
dan prejema naloga/zahteve
čas zamude zaradi nepravilnega in nepopolnega naslova stranke
čas zamude zaradi višje sile ali drugih razlogov, zaradi katerih prodajalec ni kriv
nedelovni dnevi, če predstavljajo začetek ali konec roka
 
VII. Enostranska odpoved pogodbe
Samo družba Kupac, ki je sklenila pogodbo na daljavo na zgoraj opisani način, ima pravico, da enostransko odstopi od pogodbe v 14 dneh, ne da bi navedla razloge. 14-dnevni rok začne teči z dnem, ko je bilo blago, ki je predmet pogodbe, predano kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec in ki ni prevoznik/dobavitelj. Če je družba Kupac v enem naročilu naročila, da se več kosov blaga dostavi ločeno, to je v primeru blaga, dobavljenega v več kot eni pošiljki, začne rok teči od datuma, ko je bila prevzeta zadnja postavka ali končna pošiljka blaga.
Če prodajalec kupca ne obvesti o tej pravici, njegova pravica do odstopa od pogodbe poteče v 12 mesecih od izteka roka za odstop od pogodbe (v primeru, da je ustrezno obveščen, začne 12-mesečno obdobje teči po 14-dnevnem obdobju za redno odpoved). Če pa se o pravici do odstopa obvesti v dvanajstih mesecih, pravica do enostranske odpovedi preneha po izteku štirinajstdnevnega roka od dneva, ko je Kupac prejel to obvestilo.
 
Kupec mora prodajalca pred iztekom odstopnega roka obvestiti o svoji odločitvi, da prekine pogodbo, in sicer prek elektronskega naslova: orders@firstintheraw.com Potrditev prejema enostranskega obvestila o odpovedi pošlje po elektronski pošti.
 
Če enostransko odstopite od pogodbe, bomo denar, ki smo ga prejeli od vas, vključno s stroški dostave, povrnili nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh od datuma, ko smo prejeli vašo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe. Stroške vračila blaga nosi družba Kupac. Denar vam bo povrnjen na enak način, kot ste ga plačali. Povračilo nam lahko povrnemo šele, ko nam je blago vrnjeno ali ko nam predložite dokazilo, da nam je bilo blago vrnjeno. Blago nam morate vrniti takoj, najpozneje pa v 14 dneh od odločitve o enostranski prekinitvi. Blago vrnete po pošti družbi AP Solutions d.o.o., Strossmayerova 21a, Reka. Šteje se, da ste pravočasno izpolnili svojo obveznost, če nam blago v našem skladišču pred iztekom navedenega roka na dokazljiv način (priporočeno s pošiljko) pošljete na dokazljiv način (priporočeno s pošiljko).
 
Odgovorni ste za kakršno koli prenizko vrednotenje blaga, ki izhaja iz ravnanja z blagom, razen tistega, ki je bilo potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga. Če se proizvod vrne z napako, z večjimi napakami ali brez delov in dokumentacije in če ni dobavljen pozneje v osmih dneh, se šteje, da družba Kupac ni izpolnila svoje obveznosti vračila blaga, prodajalec pa ni dolžan povrniti plačanih zneskov.
 
Kupec nima pravice, da enostransko prekine pogodbo, če:
 
prodajalec je pogodbo o opravljanju storitev v celoti izpolnil, izvajanje pa se je začelo z izrecnim predhodnim soglasjem naročnika in z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe iz tega oddelka, če bo storitev opravljena v celoti;
predmet pogodbe za blago ali storitve, katere cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere prodajalec ne more vplivati in ki se lahko pojavijo v času trajanja pravice kupca do enostranske prekinitve pogodbe;
predmet pogodbenega blaga, ki je izdelano v skladu s specifikacijami kupca ali ga kupec jasno prilagodi;
predmet pogodbe, ki jo je mogoče zlahka pokvariti, ali blago, katerega rok uporabe se hitro izteče;
predmet pogodbe, zapečateno blago, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi zapečateno;
predmet pogodbe, blago, ki je po svoji naravi neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 
VIII. Odgovornost za materialne napake/popravek
Prodajalec je odgovoren za materialne napake, ki jih prodaja na svoji spletni strani v skladu z veljavnimi hrvaškimi predpisi, zlasti Zakonom o civilnih obveznostih.
 
Naročeni proizvodi so pakirani tako, da običajno ravnanje s prevozom/dostavo ni poškodovano.
 
Če se pošiljka med prevozom poškoduje, je taka škoda vidna, ko je pošiljka prevzeta, in v tem primeru predlagamo, da se pošiljka Kupac ne prevzame. Stranke vljudno prosimo, da se obrnejo na nas, da bi čim prej preverili stanje pošiljke in poslali novega.
Ko je blago prejeto, je preverjanje pravilnosti naročila odvisno od kupca, družba Kupac pa mora prejete predmete primerjati z računom; če nekaj manjka, mora takoj predložiti pisno pritožbo/priporočilo, saj se naknadne pritožbe ne bodo upoštevale.
 
V primeru očitnega pomanjkanja blaga pri prevzemu pošiljke podjetju Kupac ni treba prevzeti dostavljenega proizvoda, ga lahko zavrne in ne nosi stroškov dostave takega proizvoda. Za proizvode, ki jih je kupec pravilno prejel, se šteje, da nimajo vidne napake. Kupec je upravičen do pritožbe zoper materialne napake v rokih in iz razlogov, ki jih določajo določbe Zakona o obveznih rokih. Stranka lahko pisno pritožbo ali pritožbo pošlje na elektronski naslov info@firstintheraw.com ali pisno na naslov: AP Solutions d.o.o. Strossmyerova 21a, 51000 Reka z navedbo pritožb.
 
Da bi čim prej ugotovili določen vrstni red, ki mu družba Kupac ugovarja, se v pritožbi od kupcev zahteva, da navedejo številko naročila, številko računa ali uporabniško ime.
Kupec ima tudi pravico do utemeljenega ugovora zoper vračilo blaga v naslednjih primerih:
 
dobava blaga, ki ni bilo naročeno
dobava blaga, katerega datum izteka je potekel
dobava blaga po krivdi ali poškodbi, ki ni nastala zaradi prevoza
 
Če ima proizvod skrito napako (najkrajšo napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom pri prevzemu izdelka), ki jo Kupac odkrije po odprtju proizvoda, ima Cupac pravico, da enostransko odstopi od pogodbe in povrne nadomestilo, nadomesti proizvod, odpravi napako ali zniža ceno.
V nasprotnem primeru prodajalec šteje oglaševanje za veljavno, če se pri pregledu proizvoda ugotovi, da izpolnjuje pogoje za oglaševanje v skladu z Zakonom o civilnopravnih obveznostih in Zakonom o varstvu potrošnikov. V tem primeru bo nadomestil proizvod v 15 dneh od prejema veljavne pritožbe ali povrnil celotni znesek, plačan ob prenehanju pogodbe. Če pa ugotovi, da pritožba ni veljavna, tj. če je pritožba zavrnjena, o tem obvesti stranko v 15 dneh od prejema pritožbe.
 
Prodajalec na lastne stroške sprejme vračilo poškodovanega, pomanjkljivega ali nepravilno dobavljenega blaga, če se ugotovi, da je ugovor utemeljen in da Kupac ni vplival na pravilnost, poškodbo ali napako blaga.
V primeru razumnega oglaševanja stroške zamenjave z novim proizvodom v celoti krije Prodajalec.
 
Če se Kupac odloči zamenjati pravilni izdelek, prodajalec izvede zamenjavo, če je izdelek nedotaknjen, neuporabljen ali kako drugače podcenjen. V tem primeru družba Kupac krije stroške vračila in ponovnega odpošiljanja blaga.
 
Uporaba opisa proizvoda in informacij:
Čeprav smo si prizadevali zagotoviti, da so informacije na spletni strani superheraw.com o proizvodih pravilne, se včasih lahko spremenijo sestava, količina sestavin, hranilna vrednost in alergeni izdelkov. S tem zagotovite, da pred uživanjem preberete etiketo izdelka, in ne priporočamo, da bi se zanašali zgolj na informacije, objavljene na spletni strani.
Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete nasvet glede katerega koli izdelka, se obrnite na info@firstintheraw.com.
Čeprav so informacije o zdravilu posodobljene, podjetje AP Solutions d.o.o. ni odgovorno za nepravilne informacije. To ne vpliva na vaše zakonite pravice.
 
Spletno reševanje sporov:
Posebna uredba Evropske unije od 15. februarja 2016 omogoča reševanje sporov v zvezi s spletnimi nakupi po vsej EU prek platforme, do katere lahko dostopate tukaj.
 
To pomeni, da lahko v primeru težav pri spletnem nakupu v EU (napačen proizvod, brez zamenjave izdelka itd.) vložite pritožbo na zgornji povezavi.
 
Platformo lahko uporabljajo tako potrošniki kot trgovci, pritožba pa se lahko vloži v katerem koli od 23 uradnih jezikov EU.
 
IX. Trajanje pogodbe
Pogodba, ki jo družba Kupac sklene s prodajalcem, je enkratna pogodba o prodaji blaga na daljavo, ki se porabi pri dobavi blaga in plačilu kupca, če to ni odpovedano. Ti nakupni pogoji so sestavni del pogodbe.