Reklamacije

V primeru pritožbe, poškodbe pri dostavi, napake pri prenosu podatkov ali druge napake nas kontaktirajte v dveh delovnih dneh od prejema pošiljke. Kupec mora sporočilo poslati po elektronski pošti na naslov orders@firstintheraw.com ali AP Solutions d.o.o., Jadranski trg 1, 51000 Reka, pisno v roku 14 dni.
Upravičenec pridobi pravico do oglaševanja, če:
 
blago, ki ni dostavljeno v skladu z navodili iz naročila
dobavljeno blago ne izpolnjuje standardov
pri dostavi je prišlo do škode
 
Ko je blago prejeto, je preverjanje pravilnosti naročila odvisno od stranke, stranka pa mora prejete predmete primerjati z računom; če nekaj manjka, je treba to takoj navesti, saj se naknadne pritožbe ne bodo upoštevale.
 
Vse te pritožbe bomo rešili s soglasjem stranke/prejemnika blaga.
 
Zunajsodno reševanje potrošniških sporov
V primeru spora vas obveščamo, da lahko uporabite mehanizme za izvensodno reševanje potrošniških sporov, tako da sprožite postopek izvensodnega reševanja sporov, tako da vložite pritožbo pri organu, pristojnem za alternativno reševanje potrošniških sporov, ki deluje v Republiki Hrvaški (častniško sodišče hrvaške gospodarske zbornice, Center za mediacijo hrvaške gospodarske zbornice).
 
Spletno reševanje sporov
Posebna uredba Evropske unije z dne 15. 2. V letu 2016 se lahko spori v zvezi s spletnim nakupovanjem rešujejo po vsej EU prek platforme, do katere lahko dostopate tukaj.
 
To pomeni, da lahko v primeru težav pri spletnem nakupu v EU (napačen proizvod, brez zamenjave izdelka itd.) vložite pritožbo na zgornji povezavi.
 
Platformo lahko uporabljajo tako potrošniki kot trgovci, pritožba pa se lahko vloži v katerem koli od 23 uradnih jezikov EU.