Politika zasebnosti in pogoji uporabe osebnih podatkov

Podjetje AP Solutions d.o.o., Rijeka, OIB:11251672772, je proizvajalec in prodajalec ekološkega proizvoda. Pri svoji dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke naših strank in strani, ki jih zanimajo naši izdelki, pri tem pa spoštujemo vse ustrezne zakone in predpise.
Varstvo vaše zasebnosti je naša prednostna naloga. Pozorno preberite te informacije!
 
Ta politika varovanja zasebnosti zadeva zaupnost osebnih podatkov, zbranih v postopku registracije spletne strani Kupaco www.firstin.hr in v postopku registracije upravičenca prejemnikov proizvodov in priložnosti na spletni strani www.firstin.hr. Ta politika zasebnosti je sestavni del razpisnih pogojev (predpogodbena obvestila).
 
Podjetje AP Solutions d.o.o. kot ponudnik spletne strani www.firstin.hr je v skladu z veljavnimi pravili za varstvo zasebnosti svojega Kupca in upravičenca, zlasti s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Ta dokument opisuje obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca AP Solutions d.o.o., Adriatic Square 1, Reka (v nadaljnjem besedilu: prvi In).
 
Uporabniki spletne strani www.firstin.hr (v nadaljnjem besedilu: kupci) ali prejemniki obvestil o prvih proizvodih in priložnostih (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so pozvani, naj preberejo vse zgoraj navedeno na tej strani, da bi lažje razumeli, katere podatke zbira in obdeluje, za kakšen namen, na kateri pravni podlagi, s kom in zakaj si deli, katere zaščitne ukrepe izvaja ter katere pravice imate v zvezi z dostopom, popravkom, izbrisom in pravico do ugovora.
 
Vsak Kupac ali upravičenec, ki ima kakršna koli vprašanja v zvezi s svojimi osebnimi podatki, lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@firstintheraw.com.
 
Upravičenec prejemnika obvestila o izdelkih in priložnostih spletne trgovine Kupac ali upravičenec ob registraciji stranke ali ob registraciji na spletni strani www.firstin.hr s sprejetjem te politike varstva zasebnosti potrdi, da je prebral, razumel in se strinja z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v tej izjavi.
Katere vrste osebnih podatkov zbira in obdeluje FIRST IN prek spletnega mesta www.firstin.hr?
 
Pri registraciji osebe za internetno stranko www.firstin.hr, bo FIRST IN od bodoče stranke zahteval, da predloži nekatere podatke o sebi (osebne podatke), kot so ime, naslov (vključno s poštno številko), elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva (neobvezno), uporabniško ime in geslo.
 
Prva družba IN bo od stranke zahtevala nekatere osebne podatke v času vložitve vloge: ime, naslov, kraj in poštna številka, telefonska številka (neobvezno), številka mobilnega telefona, datum rojstva in spol. Stranka potrdi, da se strinja z obdelavo osebnih podatkov, tako da klikne gumb za prijavo.
Pri registraciji osebe za uporabnika prejemnika proizvodov in priložnosti na spletni strani www.firstin.hr, bo FIRST IN od bodočega upravičenca zahteval, da vnese informacije o sebi (osebne podatke): ime (neobvezno) in elektronski naslov.
Posredovanje osebnih podatkov je odločitev stranke ali upravičenca. Če Kupac ali upravičenec ne zagotovi zahtevanih obveznih informacij za določeno dejavnost, ki jo zahteva, ne bo dovoljeno opravljati take dejavnosti, saj brez teh informacij dejavnost ne bo tehnično izvedljiva.
 
Poleg teh informacij z vašega računalnika samodejno zbiramo podatke, ki lahko vključujejo naslov IP, in v nekaterih primerih samodejno zbiramo druge vrste podatkov, kot sta datum in čas dostopa do spletišča www.firstin.hr, informacije o strojni opremi, programski opremi ali internetnem iskalniku, ki jih uporabljate, ter o operacijskem sistemu vašega računalnika, različici aplikacije in vaših jezikovnih nastavitvah.
 
Zbiramo lahko tudi informacije o klikih in straneh, ki jih vidite. Družba I IN kupcem priporoča, naj poskrbijo za geslo za vnos za račun spletne strani www.firstin.hr. Pri izbiri kombinacije gesel zelo priporočamo, da združite velike črke, male črke in številke ter poskrbite, da uporabite geslo z vsaj šestimi znaki. Priporoča se redno spreminjanje gesla (vsaj enkrat na letni ravni).
Za kakšen namen najprej zbira in obdeluje osebne podatke?
Družba I IN zbira in obdeluje osebne podatke potrošnika na spletni strani www.firstin.hr za varno avtentikacijo Kupacsa, ki dostopa do spletne strani www.firstin.hr, realizacijo pogodb za nakup blaga ali storitev, dostavo blaga kupcu, komunikacijo s stranko, možne pravne postopke v zvezi z izvrševanjem pogodb in delno tudi avtomatizirano obdelavo, da bi nenehno izboljševali naše postopke v interesu podjetja Kupac, da bi bila ponudba za stranko večja ter da bi se njegova ponudba izdelkov in storitev čim bolj prilagodila navadam in potrebam podjetja Kupac.
 
Prvič, zbira in obdeluje osebne podatke upravičenca obvestila o izdelkih in priložnostih za namen pošiljanja obvestil, povabil k sodelovanju v nagradnih natečajih po elektronski pošti, družbenih omrežjih ali drugih komunikacijskih kanalih, za katere se je Kupac že uporabljal, vse pravne postopke v zvezi z izvajanjem naročila, da se ustvari uporabniški profil za individualno prejemanje obvestil, tržne raziskave ter izboljšanje učinkovitosti in kakovosti naših storitev.
 
Družba First IN ne zbira podatkov o otrocih. Če smo prepričani, da so bili takšni podatki posredovani brez soglasja staršev ali skrbnikov otrok, mlajših od 16 let, jih bomo nemudoma odstranili. Mladoletniki, mlajši od 16 let, ne uporabljajo spletne strani www.firstin.hr. Noben del spletišča www.firstin.hr ni namenjen privabljanju vseh, mlajših od 16 let.
 
Kaj je pravna podlaga za obdelavo?
Stranka vnese svoje osebne podatke in potrdi (klikni) sprejetje splošnih pogojev poslovanja in te politike zasebnosti ter pogojev uporabe osebnih podatkov, ki so podlaga za nakup izdelkov in storitev po izbiri stranke na spletni strani www.firstin.hr, ki je vsebovana v pogojih nakupa (predpogodbena obvestila), zato je obdelava takih osebnih podatkov zakonita, saj se na zahtevo stranke opravi nakup proizvodov in storitev po naročilu stranke.
 
Uporabnik, ki se prijavi za prejemanje obvestil o izdelkih in priložnostih z vnosom svojih podatkov na spletno stran www.firstin.hr in dvojno potrditvijo pravilnosti poštnega naslova, privoli v obdelavo svojih osebnih podatkov. Upravičenec lahko svoje soglasje kadar koli prekliče tako, da o tem uradno obvesti uradno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov info@firstintheraw.com.
S katerimi prejemniki prvi deli osebne podatke?
 
Prvič, osebni podatki stranke/uporabnika ne bodo delili z drugimi strankami, razen v primerih, navedenih v naslednjem odstavku, in v primerih, ko to zahtevajo pozitivni predpisi.
Prva družba IN bo osebne podatke kupca, kadar je to potrebno za izvedbo pogodbe o nakupu proizvodov ali storitev po naročilu kupca, delila s:
 
1. Ponudniki storitev distribucije blaga, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, in v ta namen izpolnjujejo naročila, dostavijo pakete, pošiljajo terensko pošto in elektronsko pošto. Izvajalec storitev distribucije lahko od stranke zahteva vpogled v njegovo osebno izkaznico ob dostavi paketa ob osebnem prevzemu blaga, vse za namene izvajanja storitve dostave paketov in evidenco o tem, kdo je paket prevzel. Če Kupac zavrne predložitev teh informacij, mu paket ne bo vročen.
2. Pri izročitvi nagrade dobitniku nagrade, ko je FIRST IN, ki je organizator nagrade, v pravilih natečaja navedel, da bo nagrado dobitnika nagrade organiziral sponzor.
Obdobje hranjenja osebnih podatkov
 
Prvič, shrani osebne podatke registrirane spletne strani Kupaca www.firstin.hr za obdobje, v katerem se doseže namen obdelave, kar je obdobje do trenutka, ko je registracija aktivna, in šest mesecev po koncu registracije stranke, v katerem bodo rešene vse prejšnje pritožbe. Najprej shrani osebne podatke registriranih uporabnikov prejemnika obvestil o proizvodih in priložnostih za čas trajanja namena obdelave, tj. do trenutka, ko je registracija aktivna.
 
Dostop do osebnih podatkov in njihov popravek
Stranka in upravičenec imata možnost, da ob registraciji na spletišču kadar koli dostopata do svojih osebnih podatkov ter da dostopata do „profila“, kjer lahko Kupac spremeni svoje osebne podatke, ki jih je izmenjal na spletni strani www.firstin.hr. Stranka in upravičenec lahko zahtevata in pridobita od prve strani popolne informacije o shranjenih osebnih podatkih ter jih popravita tako, da pošljete elektronsko sporočilo v poštni predal pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@firstintheraw.com
 
Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe)
Stranka in upravičenec imata pravico kadar koli zahtevati izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe). Stranka lahko to stori tako, da zahteva elektronski naslov uradne osebe za varstvo podatkov info@firstintheraw.com in podatki bodo izbrisani v tridesetih dneh. Podatki o nakupih prek spletne trgovine ostanejo shranjeni na računu za zadevni nakup v skladu z drugimi zakonskimi obveznostmi. Uporabnik ima možnost, da zahtevo za izbris vloži v vsakem obvestilu, ki ga prejme od podjetja First In, po elektronski pošti ali na elektronski naslov uradne osebe za varstvo osebnih podatkov info@firstintheraw.com z navedbo, da so bili njegovi osebni podatki izbrisani.
 
Družba I IN je v skladu z ustreznimi pravili imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se je mogoče obrniti v zvezi z vsemi zadevami v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali uveljavljanjem vaših pravic do varstva osebnih podatkov. Kontakt: info@firstintheraw.com
 
Pravica do ugovora
Če kljub vsem ukrepom, sprejetim za varstvo vaših osebnih podatkov, menite, da imate razloge za pritožbo, se obrnite na poštni predal uradne osebe za varstvo osebnih podatkov info@firstintheraw.com. Upravičite se, da se registrirate pri nadzornem organu agencije.
Varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov
 
Zbrani podatki so v elektronski obliki in zaščiteni s potrdilom SSL, ki šifrira podatke, da se zagotovi, da komunikacija med odjemalčevim računalnikom in uporabnikom ter spletno stranjo www.firstin.hr poteka prek varnega protokola. Prvič, varstvo podatkov jemlje resno in jemlje različne previdnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov. Žal noben prenos podatkov prek interneta ali katerega koli brezžičnega omrežja ne more biti 100-odstotno varen. Zato čeprav družba First In izvaja razumne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, ne more zagotoviti varstva informacij, prenesenih na spletno mesto www.firstin.hr ali z njega, in ni odgovorna za dejanja tretje osebe, ki prejme take informacije. Najprej se lahko odloči, da bo osebne podatke hranil pri ponudniku storitev v EU in le izjemoma zunaj EU. To bo storila le, če bo Evropska komisija sprejela sklep o ustreznosti za zadevno državo in če je bilo dogovorjeno jamstvo ter skladnost z zavezujočimi pravili o varstvu osebnih podatkov.
 
Sprememba politike zasebnosti
 
Ta prva politika in pogoji zasebnosti se lahko kadar koli spremenijo z objavo revidiranega besedila politike zasebnosti na spletni strani www.firstin.hr. Zato Prvič vabi stranke in upravičence, naj redno pregledujejo to politiko varstva zasebnosti. Če se Kupac ali upravičenec ne strinjata s to politiko varstva zasebnosti, stranki in upravičencu naročimo, naj ne dostopata do spletne strani www.firstin.hr.
Sprememba politike varovanja zasebnosti ter pogojev uporabe osebnih podatkov začne veljati takoj po objavi na www.firstin.hr.
Nadaljnja uporaba spletne strani www.firstin.hr s strani stranke in upravičenca po začetku veljavnosti sprememb pomeni, da Kupac in upravičenec potrdita in sprejmeta spremenjeno politiko zasebnosti ter pogoje uporabe osebnih podatkov.
 
Pravila o ravnanju s piškotki
 
Kaj je piškotek?
Spletišče, ki ga obiskujete, shrani piškotek na računalniku. Običajno shranite nastavitve in nastavitve spletišča, kot sta izbrani jezik ali naslov. Pozneje, ko ponovno odprete isto spletno stran, brskalnik pošlje piškotke, ki pripadajo temu spletišču. To omogoča prikaz posamezniku prilagojenih informacij.
Piškotki lahko shranjujejo najrazličnejše informacije, vključno z osebnimi podatki (kot je osebno ime ali elektronski naslov). Vendar se lahko te informacije shranijo le, če so izrecno navedene, ker spletne strani ne morejo pridobiti dostopa do informacij, ki jim jih niste zagotovili, in ne morete dostopati do drugih datotek na vašem računalniku. Privzete dejavnosti varčevanja in piškotkov uporabnikom niso vidne. Vendar lahko nastavitve brskalnika spremenite tako, da sami izberete, ali odobrite ali zavrnete zahtevke za shranjevanje piškotkov, nato pa po zaprtju brskalnika samodejno izbrišete shranjene piškotke in druge nastavitve.
 
Kako prilagoditi nastavitve piškotkov?
Z urejanjem piškotkov se odločite, ali jih želite shraniti na vašem računalniku. Kot smo omenili, se lahko nastavitve piškotkov upravljajo in prilagajajo v spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite ime brskalnika, ki ga uporabljate. Nekatere nastavitve so lahko odvisne tudi od naprave, do katere dostopate do interneta (tablični, tablični ali mobilni), in vse niso na voljo v hrvaščini.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (angleška stran)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS/Mac
Če onemogočite piškotke, ne boste mogli uporabljati nekaterih funkcij na spletišču www.firstin.hr.
Kaj so začasni piškotki?
Začasni sejni piškotki ali piškotki se po zaprtju spletnega brskalnika odstranijo z računalnika. Shranjujejo začasne podatke, kot so postavke v nakupovalni košarici.
Kaj so trajni piškotki?
Pritrjeni ali shranjeni piškotki ostanejo na računalniku po zaprtju brskalnika. Shranjujejo podatke, kot sta uporabniško ime in geslo, zato se vam ni treba prijaviti na vsak obisk določenega spletišča. Stalni piškotki bodo na računalnikih ostali dnevi, meseci in nekaj let.
Kaj so lastni piškotki?
Lastni piškotki prihajajo z obiskane spletne strani, ki je lahko začasna ali stalna. Omogočajo jim shranjevanje podatkov, ki jih bodo ponovno uporabili pri naslednjem obisku spletišča.
Kaj so piškotki tretjih oseb?
Piškotki tretjih oseb izhajajo iz vsebine drugih spletišč, kot so oglasi, ki so na voljo na spletišču, ki ga trenutno gledate. Ti piškotki spletnim mestom omogočajo spremljanje uporabe interneta za namene trženja.
Ali www.firstin.hr uporablja piškotke?
Intranetna stran www.firstin.hr uporablja piškotke, katerih glavni namen je zagotoviti boljšo uporabniško izkušnjo na našem spletišču.
Katere piškotke uporabljate www.firstin.hr in zakaj?
Začasni piškotki – to so začasni piškotki, ki izstopajo (in se samodejno izbrišejo) ob zaprtju brskalnika. Uporabljamo jih za omogočanje dostopa do vsebin in stvari, ki jih lahko storite, ko se prijavite s svojimi podatki na naslovu www.firstin.hr.
Stalni piškotki – običajno imajo rok uporabnosti v prihodnosti in bodo ostali v vašem brskalniku, dokler se ne iztečejo ali ročno izbrišejo. www.firstin.hr uporablja stalne piškotke za funkcije, kot je „pomembnost“, da je uporabnik prijavljen na spletišču, kar vam kot registriranim uporabnikom omogoča lažjo uporabo www.firstin.hr. Uporabljamo tudi stalne piškotke za boljše razumevanje navad uporabnikov in ustrezno izboljšanje spletne strani glede na uporabniško uporabo. Te informacije so anonimne – ne vidimo individualnih podatkov uporabnika.
Ali imate piškotke tretjih oseb?
Uporabljamo več zunanjih storitev, ki shranjujejo piškotke za uporabnika. Ti piškotki so namenjeni običajnemu delovanju nekaterih funkcij, ki uporabnikom omogočajo lažji dostop do vsebin in njihovo izmenjavo z drugimi spletnimi storitvami.
 
Omrežja družbenih medijev
Uporabniki se lahko prijavijo in registrirajo z lastnimi računi družbenih medijev na Facebooku, Twitterju in Youtubu. Poleg tega izmenjava oglasov na teh družbenih medijih objavlja piškotke.
 
Merjenje obiskov
Naše spletišče uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google, Inc. („Google“). Informacije o vaši uporabi našega spletišča (vključno z vašim naslovom IP), ki jih ustvari piškotek, bodo prenesene na Google in shranjene na strežnikih v Republiki Irski, kjer bodo shranjene največ 26 mesecev, nato pa bodo izbrisane. Google bo te informacije uporabil za oceno vaše uporabe našega spletišča, in sicer s pripravo poročila o svojih dejavnostih na spletišču za operaterje spletišč ter z zagotavljanjem drugih storitev, povezanih z dejavnostjo spletišča in uporabo interneta. Google lahko te informacije prenese tudi tretjim osebam, če to zahteva zakon ali kadar te tretje osebe obdelujejo podatke v njegovem imenu. Google vašega naslova IP ne bo povezal z drugimi podatki, ki jih hrani Google. Več informacij o pravilih Googla o zasebnosti je na voljo na https://google.com/privacy.html.
 
Če želite storitvi preprečiti shranjevanje piškotkov, lahko to storite tukaj.
 
Trenutno obstaja več spletišč, ki izključujejo shranjevanje piškotkov za različne storitve. Več informacij je na voljo na naslednjih povezavah:
https://allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/